סדנה שפיתחתי מתוך צורך שזיהיתי שעלה.

הסדנה בת 5 שעות אקדמיות המקנה למורים בבתי הספר כלים להעברת תהליכי מיקוד ורגיעה לתלמידים.